Fredrik Hällgrens Åkeri AB

Strömvägen 8, 90132 Umeå

Telefon

090-12 55 70

Fakturor

Eftersom vi tänker på miljön i alla lägen
så vi vill helst ha fakturor som
e-faktura till
inbox.lev.915138@arkivplats.se

Vill du hellre skicka PDF-faktura
eller om du har fakturafrågor 
så skicka mail till
faktura@hallgrensakeri.se

E-post

Allmänna frågor:
info@hallgrensakeri.se

Kontakta oss
Kontakt

Det är vi som jobbar här!