Skip to content

Brunnslock

Kombi Lätta Brunnslock – en säker lättviktare!

För att underlätta hanteringen av större brunnslock lanseras nu en serie plastlock av lättviktsvariant som eliminerar risken för belastningsskador men bibehåller säkerheten för olycksfall vid vistelse kring brunnar och septiktankar. Arbetsmiljöverket har skärpt arbetsmiljökraven vid slamtömning och lock som behöver lyftas får inte väga mer än 15 kg.

Brunnslock

Egenskaper och fördelar:

  • Låg vikt, locket väger mellan 6-13 kg beroende på dimension. Betonglock med 600 mm öppning väger ca 75 kg.
  • Tillverkat i PO-Polyolefin ett återvinningsbart plastmaterial.
  • Uppfyller kraven i ISO 15398 som är en standard för plastlock i thermoplast. Testade och kontrollerade av MPA Darmstadt och TUV süd.
  • Barnsäker snabblåsning av syrafast stål. Testat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, uppfyller kriterierna för barnsäkerhet enligt Boverkets handbok ”Barnsäkra brunnar” och kan därmed anses uppfylla kraven i BBR kapitel 8.
  • Kombi brunnslock har genomgått ISO ”Cold Climate Crack Test” och är lämpliga för områden med kallare klimat.
  • Tillverkat av material som är UV Stabiliserat och hindrar intrång av skadliga UV strålar.
  • Locket har ett halkskyddande ytskikt.
  • Körbart för personbil upp till max 600 kg hjullast. Dimension 800 mm, endast gångtrafik 200 kg.
  • Enkel montering, ram fästes med 4 st expanderbult i betongöverdel. Ramen som locket vilar på skall alltid förankras i överdel.
Brunnslock
VI ERBJUDER ÄVEN FÖLJANDE TJÄNSTER TILL BÅDE FÖRETAG OCH PRIVATPERSONER: